Magnetröntgen


För magnetröntgen krävs en ifylld skadeanmälan samt PV Skadehanterings betalningsförbindelse. Betalningsförbindelsen kan fås genom att sända läkarens text, som utvisar behov av magnetröntgen. Denna text ska sändas till vahinko@pvvahingonkasittely.fi. Nämn skadenumret och den ösnakde platsen för magnetröntgen i meddelandet. Vi beviljar betalningsförbindelser till våra samarbetsläkarstationer, som sedan fakturerar rakt PV Skadehantering.

Du ska inte söka dig till magnetröntgen utan PV Skadehanterings betalningsförbindelse eller betala magnetröntgen själv!

Ställen för magnetröntgen kan hittas här.