Ortopediska stöd och band


Spelpassförsäkringen ersätter ortopediska stöd och band som läkaren ordinerat för vård av skador. Respecta fungerar som PV Skadehanterings samarbetspartner. Respecta är ett riksomfattande företag som utövar hälso- och välfärdstjänster. Respecta tillhandahåller de bästa lösningarna vid behov av ortopediska stöd och band. Ifall du ordinerats att använda stöd/band för vård av skadan, kan du kontakta Respectas experter direkt. Då du fått läkarens remiss kan du komma rakt till Respectas affär. Ytterligare information: www.polvituki.fi

Respectas mottagningsplatser kan hittas från denna PDF-bilaga www.respecta.fi