Skadeanmälning


Gör skadeanmälan så snabbt som möjligt efter att skadan inträffade. Efter att skadeanmälan gjorts, får du skadenumret bekräftat till din e-post. Skadeanmälan görs endast en gång per skadehändelse. Ifall du behöver hjälp med skadeanmälningsblanketten kan du ringa till PV Skadehanterings kundservice, tel. 06000 3990 (3, 42€/samtal+lna/msa). Kundservicen betjänar i november-mars på vardagar kl 8-20 och i april-oktober även under veckoslut och helgdagar kl 10-20.

I enlighet med Spelpassförsäkringens villkor betalas, enligt villkorens maximalersättningsbelopp, ersättningar högst upp till 2 år efter skadehändelsen.

Gör skadeanmälan här »