Skadehantering med inhemsk yrkesskicklighet


Snabbt, pålitligt och utan att kompromissa om kvalitet

Vektor Skadehantering är ett finskt företag som är specialiserad på person- och egendomsskador. Vi fungerar bland annat som skadehanterare för sportskador då personerna är spelpassförsäkrade av Finlands bollförbund.

1) Vid skada

Vid skadefall skall ni vid behov besöka läkaren senast inom två veckor efter att skadan skedde

2) Söka vård

Den närmaste samarbetsläkarstationen hittar du här.

3) Skadeanmälan

Gör skadeanmälan så snabbt som möjligt efter första läkarbesöket.

Kontaktuppgifter

Vektor Skadehantering
Neitsytpolku 7
00140 HELSINGFORS
FO-nummer: 9002816-1
E-post: info@vektor.fi eller vahinko@vektor.fi
Fax: 010 843 9910


Rådgivning vid fotbollsskador
Telefon (vardagar kl 8-20, veckoslut kl 10-20): 06000 3990 (3, 42€/samtal+lna/msa)
Rådgivning vid ishockeyskador
Telefon (vardagar kl 8-20, veckoslut kl 10-20): 010 843 9930 (samtal från abonnemang i det fasta telefonnätet 8, 35 cent/samtal + 6 cent/min; samtal från mobilabonnemang 8, 35/cent/samtal +17, 17 cent/min)