Kontaktuppgifter


PV Skadehantering

Jungfrustigen 7
00140 HELSINGFORS
FO-nummer: 9002816-1
E-post: 
vahinko@pvvahingonkasittely.fi
Fax: 010 843 9910


Rådgivning vid fotbollsskador
Telefon (vardagar kl 8-20, veckoslut kl 10-20): 06000 3990 (3, 42€/samtal+lna/msa)

Rådgivning vid andra sportskador
Telefon (vardagar kl 8-20, veckoslut kl 10-20): 010 843 9930 (samtal från abonnemang i det fasta telefonnätet 8, 35 cent/samtal + 6 cent/min; samtal från mobilabonnemang 8, 35/cent/samtal +17, 17 cent/min)