Innebandy


Vid skadefall skall ni vid behov besöka läkaren senast inom två veckor då skadan skedde. Det första läkarbesöket vid en privat läkarstation betalas ALLTID själv, oberoende av om försäkringen har en självrisk eller ej. Gör skadeanmälan så snabbt som möjligt efter det första läkarbesöket. Av kontrollbesök samt möjliga fortsatta undersökningar debiterar samarbetsläkarstationerna PV Skadehantering direkt, i fall skade numret och FPA-kortet visas upp vid läkarbesöken. Du kan även vända dig till den kommunala hälsovården.